Katalogi - typoszereg


Pierścienie typu - U2

   

Zastosowanie
 
NAPĘDY I STEROWANIE HYDRAULICZNE
    Do zaciskowego uszczelniania węzłów w ruchu posuwisto-zwrotnym przy ciśnieniach do 16 MPa, w cięższych dynamicznie warunkach niż pierścienie typu U1. Nie wymagają pierścieni podporowych.Obowiązujące normy

PN-64/M-73094 - Główne wymiary 

Ogólne warunki zabudowy pierścieni uszczelniających o przekroju rowkowym U2