Katalogi - typoszereg


Pierścienie typu - Z

   

Zastosowanie
 
NAPĘDY I STEROWANIE HYDRAULICZNE
    Do zgarniania zanieczyszczeń zewnętrznych z elementów pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym. Elastyczna postać pierścienia pozwala na prosty i niezawodny montaż w rowku.
 Obowiązujące normy

PN-88/M-73051 - Pierścienie zgarniające 


 

Schemat zabudowy pierścieni typu Z

 

 

 

Wymiary zabudowy pierścieni zgarniających typu Z

(D-d)/2 2,5 3 4 5 5,5 4 5 6 7,5 10 8 10 15 20
 h1 5 7 10 
R 0,8 1 1,6 1 1,6 2 2 3
 a  2,4 2,5 2,8  3  3,8  4  5  5  6
 L1  5,3  7,3 10,4
 L2  5,5 7,5  10,5