Strona główna » Technikalia » Technologie produkcji uszczelnień » Obróbka skrawaniem w produkcji uszczelnień technicznych

Obróbka skrawanie
w produkcji uszczelnień technicznych

Obróbka skrawanie jest często stosowana w produkcji uszczelnień, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z metalowymi uszczelnieniami. Jednak poza obróbką skrawaniem uszczelnień metalowych technologia ta znajduje też zastosowanie przy produkcji uszczelnień wykonanych z elastomerów. Obróbka skrawanie w produkcji uszczelnień jest procesem stanowiącym uzupełnienie tradycyjnych technik wytwórczych w produkcji uszczelnień. Technologie tą stosuje się do wykonywania elementów w uszczelnieniu których wykonanie w sposób formowy jest, utrudnione, generowałoby znacznie koszty, albo po prostu niemożliwe. Jest to też proces produkcyjny stanowiący uzupełnienie normalnej produkcji. Ma na celu usunięcie pozostałości produkcyjnych, z wyrobu, pozostałych po procesie prasowania, czy wtrysku. 

Obróbka skrawaniem jest to proces polegający na usuwaniu materiału z przedmiotu za pomocą narzędzia skrawającego. Wykonuje się go na obrabiarkach takich jak tokarka, frezarka lub wiertarka. Istnieje kilka typowych metod obróbki skrawaniem, które mogą być stosowane w produkcji uszczelnień. Oto kilka z nich.

Guma NBR - materiał na uszczelnienia

Technologie obróbki skrawaniem
w produkcji uszczelnień technicznych

Obróbka na tokarce: Ta metoda jest często stosowana do obróbki pierścieni uszczelniających. Ta metoda jest stosowana głównie do usuwania pozostałości (wylewek) po procesie produkcji formowej. Ponadto jest często stosowana do wykonywania na uszczelnieniu ostrych krawędzi, których wykonanie formowe jest niemożliwe. Na tokarce, obróbką skrawaniem można też wyprodukować całe uszczelnienia techniczne stanowiące bryły obrotowe.

Frezowanie: Frezowanie jest procesem, w którym narzędzie skrawające, zwane frezem, obraca się i porusza wzdłuż powierzchni przedmiotu, usuwając materiał. Metodą frezowania wykonuje sięte same elementy co na tokarce jednak w odniesieniu do uszczelnień nie będących bryłami obrotowymi. Ta metoda jest stosowana do obróbki płaskich powierzchni uszczelnień, takich jak uszczelnienia płaskie.

Wiercenie: Wiercenie może być używane do tworzenia otworów w uszczelniaczach, na przykład w celu umieszczenia uszczelki w określonym miejscu lub do tworzenia kanałów dla przepływu mediów. Wiertarka z odpowiednim wiertłem może być stosowana do precyzyjnego wiercenia otworów o określonym rozmiarze i głębokości.

Szlifowanie: Szlifowanie jest procesem stosowanym do precyzyjnego wykańczania powierzchni uszczelnień. Umożliwia to uzyskanie gładkiej i dokładnej powierzchni, która zapewnia lepsze uszczelnienie. Szlifierki mogą być używane do obróbki zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchni uszczelniaczy. Jest to podstawowa metoda stosowana do wykończenia wszystkich uszczelnień technicznych wykonanych metodą prasowania lub wtrysku. Zwłaszcza w przypadku zachowania wysokiej jakości krawędzi w produkowanym wyrobie. Jest stosowana do usuwania wszelkiego rodzaju wypływek powstałych po procesie formowym.

Cięcie i wycinanie: Cięcie i wycinanie stosuje się przy wykonywaniu prostych uszczelnień, lub przy wykonaniu prostych elementów na uszczelnieniu. Do ich wykonywania stosuje się proste narzędzia, lub proste maszyny. Metoda ta jest często stosowana do usuwania wypływek powstałych po procesie produkcji gdy jakość tego procesu ma znaczenie głównie techniczne.

Podsumowanie

Obróbka skrawanie w produkcji uszczelnień jest jednym z etapów produkcji. Umożliwia on uzyskanie dokładnych wymiarów, odpowiedniej jakości powierzchni i precyzyjnego kształtu uszczelnienia. Jest to ważne dla zapewnienia skuteczności uszczelnienia i spełnienia wymagań technicznych dla konkretnych zastosowań.

Jednocześnie należy pamiętać że tą metodą możliwe jest wykonanie uszczelnienia w całości z uprzednio przygotowanego półfabrykatu. Metoda ta jest stosowana przy produkcji jednostkowej. Oczywiście istnieją też technologie umożliwiające produkcję seryjną stosującą technologię obróbki skrawaniem w produkcji uszczelnień technicznych. Jednak technologie te przybliżyliśmy w dziale: obróbka CNC w produkcji uszczelnień technicznych.

Więcej informacji o naszych materiałach, oraz wiele innych przydatnych informacji znajdą państwo w naszym słowniku. W skrócie to słownik gromadzi wiele przydatnych informacji podanych w zwięzły sposób, z tematycznym i alfabetycznym podziałem. Dodatkowo z możliwością wyszukiwania interesujących informacji.

Scroll to Top