Bezciśnieniowa technika formowa

Bezciśnieniowe techniki formowe w produkcji uszczelnień są alternatywnymi metodami do tradycyjnego wtrysku formowego lub prasowania. Obejmują one różne procesy, takie jak formowanie bezciśnieniowe, formowanie próżniowe i formowanie na gorąco. W przeciwieństwie do ciśnieniowych technik formowych, bezciśnieniowe techniki wykorzystują różnice ciśnienia lub inne czynniki do formowania elastomeru, zamiast polegać na wysokim ciśnieniu.
Guma NBR - materiał na uszczelnienia

Opis bezciśnieniowej techniki formowej

Formowanie bezciśnieniowe jest jedną z popularnych technik formowych. Proces ten polega na umieszczeniu materiału elastomerowego w formie, która jest zamknięta i poddawana niewielkiemu ciśnieniu. W wyniku działania temperatury i czasu, elastomer ulega wulkanizacji, co prowadzi do tworzenia uszczelnienia o pożądanym kształcie i właściwościach. Formowanie bezciśnieniowe umożliwia produkcję uszczelnień o złożonych kształtach, elastyczności i wysokiej jakości.

Bezciśnieniowe formowanie może odbywać się na zimno (ang. cold molding) i na gorąco (ang. hot molding). W obu przypadkach elastomer jest wlewany do form gdzie następuje proces wulkanizacji. W przypadku metody na gorąco elastomer przed wlaniem do formy jest podgrzewany.

Metoda wylewania formowego w technice bezciśnieniowej produkcji uszczelnień polega na zalewaniu elastomeru do formy i pozostawieniu go do wulkanizacji. Ta metoda jest szczególnie przydatna do produkcji większych uszczelnień o niestandardowych kształtach i elastyczności.

Metoda odlewania formowego w technice bezciśnieniowej produkcji uszczelnień polega na umieszczeniu elastomeru w formie i zastosowaniu niewielkiego ciśnienia lub próżni do wypełnienia przestrzeni formy. Ten proces umożliwia precyzyjne formowanie uszczelnień o skomplikowanych kształtach i wysokiej jakości powierzchni.

Metoda wytłaczania formowego w technice bezciśnieniowej produkcji uszczelnień polega na przeprowadzeniu elastomeru przez dyszę wytłaczającą w celu uzyskania pożądanego kształtu przekroju poprzecznego. Ta metoda jest stosowana do produkcji uszczelnień o prostych kształtach i długich profilach, takich jak uszczelki w postaci rur czy przewodów.

Formowanie próżniowe (ang. vacuum molding) jest innym przykładem „bezciśnieniowej techniki formowej”. W tym procesie, elastomer jest umieszczany w formie, a następnie poddawany działaniu próżni. Powoduje to usunięcie powietrza z formy, co powoduje zassanie elastomeru do przestrzeni formy. Po wulkanizacji, elastomer utrzymuje kształt formy, tworząc uszczelnienie o pożądanych właściwościach.

Podsumowanie

Bezciśnieniowe techniki formowe w produkcji uszczelnień oferują różne korzyści, takie jak elastyczność w projektowaniu, możliwość tworzenia skomplikowanych kształtów, redukcję kosztów produkcji i szybkość procesu. Są one szczególnie użyteczne przy produkcji uszczelnień o mniejszych rozmiarach lub o specyficznych wymaganiach aplikacyjnych. Wybór odpowiedniej bezciśnieniowej techniki formowej zależy od rodzaju elastomeru, kształtu uszczelnienia oraz innych czynników, takich jak czas produkcji i koszty.

Więcej informacji o naszych materiałach, oraz wiele innych przydatnych informacji znajdą państwo w naszym słowniku. W skrócie to słownik gromadzi wiele przydatnych informacji podanych w zwięzły sposób, z tematycznym i alfabetycznym podziałem. Dodatkowo z możliwością wyszukiwania interesujących informacji.

Scroll to Top