Metoda wytłaczania formowego

Metoda wytłaczania formowego w technice bezciśnieniowej produkcji uszczelnień to skuteczna i wszechstronna technika, która umożliwia tworzenie uszczelnień o prostych kształtach i długich profilach. Proces wytłaczania formowego polega na przeprowadzeniu elastomeru przez dyszę wytłaczającą, aby uzyskać pożądany kształt przekroju poprzecznego. Ta metoda ma wiele zalet i znajduje zastosowanie w różnych branżach i aplikacjach.
Guma NBR - materiał na uszczelnienia

Opis metody wytłaczania formowego

Wytłaczanie formowe rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania elastomerowego materiału. Materiał zależnie od zastosowanych technologii i rodzaju elastomeru może być stosowany w postaci granulek, lub w postaci pasów.

Elastomery termoplastyczne przed procesem wytłaczania są rozgrzewane i topione następnie przez system ślimakowy są wytłaczane przez ustnik formujący. Ustnik formujący wraz z systemem chłodzącym nadaje formę i utrwala kształt wytłaczanemu profilowi elastomerowemu.

Elastomery termoutwardzalne w przeciwieństwie do elastomerów termoplastycznych wymagają bardziej złożonych technologi wykonania. Materiał w postaci gumowych pasów wprowadzany jest do wytłaczarki gdzie w systemie ślimakowym zostaje uplastyczniony i wstępnie podgrzany. Następnie przepuszczany jest przez ustnik formujący w którym następuje wstępne utrwalenie kształtu profilu. Trwałe i ostateczne utrwalenie kształtu następuje w powolnym procesie dowulkanizowania. Przeprowadzanym poprzez wygrzewanie wyrobu przez dłuższy czas w podwyższonej temperaturze w autoklawie, lub komorze grzewczej.

Metoda wytłaczania formowego oferuje wiele zalet. Po pierwsze, umożliwia produkcję uszczelnień o prostych kształtach i długich profilach, które są szczególnie przydatne w przypadku przewodów, rur, profili gumowych i innych elementów, które wymagają długich ciągłych uszczelnień. Ponadto, ta technika produkcji pozwala na uzyskanie jednorodnej struktury materiału, co wpływa na jego trwałość i właściwości mechaniczne. Dodatkowo, metoda wytłaczania formowego może być stosowana do różnych elastomerów, takich jak gumy silikonowe, gumy EPDM, gumy nitrylowe i inne.

Wytłaczanie formowe jest szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Znajduje zastosowanie w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, meblarskim i innych, gdzie uszczelnienia i profile gumowe są niezbędne. Ta technika pozwala na efektywną produkcję uszczelnień i profilów gumowych o dużych rozmiarach i specyficznych kształtach.

Podsumowanie

Podsumowując, metoda wytłaczania formowego w technice bezciśnieniowej produkcji uszczelnień umożliwia tworzenie uszczelnień o prostych kształtach i długich profilach. Proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania materiału elastomerowego, przemieszczenia go przez dyszę wytłaczającą oraz kontroli parametrów procesu. Metoda wytłaczania formowego jest szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu i umożliwia produkcję wysokiej jakości uszczelnień i profilów gumowych.

Więcej informacji o naszych materiałach, oraz wiele innych przydatnych informacji znajdą państwo w naszym słowniku. W skrócie to słownik gromadzi wiele przydatnych informacji podanych w zwięzły sposób, z tematycznym i alfabetycznym podziałem. Dodatkowo z możliwością wyszukiwania interesujących informacji.

Scroll to Top