Strona główna » Blog » Zgrzewanie profili z otworami

Zgrzewanie profili z otworami

Zgrzewanie profili z otworami

Zgrzewanie profili z otworami jako uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty. – Od dawna świadczymy usługę w postaci zgrzewania profili pełnych. Jednak ostatnio w naszej ofercie pojawiła się nowa usługa w postaci wykonywania na zamówienie zgrzewania na gorąco profili gumowych z otworami. Obecnie usługa ta jest wykonywana na profilach z tych samych materiałów co w przypadku profili pełnych.

Zasady skorzystania z oferty:

zgrzewania profili z otworami

Zgrzewanie profili z otworami

Z uwagi na złożoność tego typu operacji usługi tego typu świadczymy głównie na profilach naszej produkcji, bądź na bazie produktów wykonanych przez naszych partnerów biznesowych. Istnieje możliwość wykonania tego typu połączeń na powierzonych półproduktach, jednak wymaga to przeprowadzenia wstępnych testów. Testy te mają na celu potwierdzić kompatybilność naszych technologii z powierzanymi nam wyrobami. Zgrzewanie profili z otworami z powierzonych materiałów zawsze jednak obarczone jest ryzykiem wykonania produktów o mniej pewnych parametrach. Dlatego też konieczne w takim przypadku jest przeprowadzenie testów jakościowych takich zgrzewanych profili, najlepiej bezpośrednio w miejscu ich planowanego wykorzystania. 

Alternatywne metody łączenia profili

W naszej ofercie występują też usługi łączenia profili gumowych innymi technologiami niż zgrzewanie na gorąco. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Łączenie sznurów i profili.

Leave a Comment

Scroll to Top