Uszczelnienia techniczne z gumy EPDM sieciowanej nadtlenkiem

EPDM utwardzane nadtlenkiem posiada wyjątkową odporność na ozon, warunki atmosferyczne oraz wysokie temperatury. Uszczelki typu O-ring są narażone na działanie agresywnych substancji chemicznych, różnych temperatur, warunków atmosferycznych oraz są poddawane cyklicznym wahaniom ciśnienia, zależnie od środowiska, w którym są zainstalowane. Uszczelki EPDM utwardzane nadtlenkiem są stosowane w celu poprawy właściwości gumy w określonych zastosowaniach. Dowiedz się więcej o właściwościach gumy EPDM utwardzanej nadtlenkiem i jej najczęstszych zastosowaniach.

Właściwości gumy EPDM sieciowanej nadtlenkiem.

  • Odporność na wysokie temperatury: EPDM utwardzane nadtlenkiem może wytrzymać temperatury sięgające 150º C.
  • Odporność chemiczna: EPDM utwardzane nadtlenkiem wykazuje odporność na alkohole, gorącą wodę, parę wodną (do 204,4º C), płyn chłodniczy silnika, płyny hamulcowe, ketony, kwasy organiczne i nieorganiczne. Jednak nie jest zalecane stosowanie uszczelek EPDM utwardzanych nadtlenkiem w aplikacjach, które mają kontakt z paliwami, smarami i olejami na bazie ropy naftowej, płynami hydraulicznymi na bazie estrów fosforanowych, węglowodorami alifatycznymi oraz olejami mineralnymi.
  • Odporność na starzenie: Uszczelnienia techniczne z gumy EPDM utwardzane nadtlenkiem wykazują odporność na starzenie, co przekłada się na ich dłuższą żywotność.
  • Zastosowania: Uszczelnienia techniczne z gumy EPDM utwardzane nadtlenkiem są odpowiednie do zastosowań wymagających czystości i higieny, takich jak woda pitna, żywność, napoje (w tym produkty mleczne).
Scroll to Top