Guma ECO

Guma ECO Guma ECO (Epichlorohydrin Rubber) to rodzaj elastomeru otrzymywanego poprzez polimeryzację epichlorohydryny. Posiada kilka charakterystycznych cech, które sprawiają, że jest popularna w wielu zastosowaniach.

Guma NBR - materiał na uszczelnienia

Charakterystyka gum ECO

Oto kilka informacji na temat gumy ECO:

  1. Odporność chemiczna: Guma ECO jest znana z doskonałej odporności na działanie olejów, paliw, rozpuszczalników, chemikaliów i innych substancji chemicznych. Dzięki temu znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle naftowym, przemyśle chemicznym i wielu innych branżach, gdzie kontakt z agresywnymi substancjami jest nieunikniony.

  2. Odporność na warunki atmosferyczne: Materiał ten posiada umiarkowaną odporność na działanie warunków atmosferycznych, w porównaniu do niektórych innych elastomerów. Stosuje się ją często w aplikacjach na zewnątrz, jednak przy dłuższej perspektywie czasowej wymaga dodatkowej ochrony przed ekspozycją na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne.

  3. Odporność termiczna: Guma ECO wykazuje dobrą odporność na działanie temperatur, zarówno wysokich, jak i niskich. Może działać w zakresie temperatur od -40°C do +150°C, co czyni ją odpowiednią do zastosowań w różnych warunkach temperaturowych.

  4. Elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie: Guma ECO jest elastycznym materiałem, który łatwo dopasowuje się do wymaganego kształtu. Może wykazywać wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Materiał ten stosujemy w aplikacjach, gdzie wymagana jest dobra elastyczność i zdolność do wytrzymywania obciążeń dynamicznych. Przykładem mogą być przewody, uszczelki, membrany i wiele innych.

  5. Odporność na oleje i paliwa: Guma ECO wykazuje dobrą odporność na oleje, smary i paliwa. Z tego względu czyni ją to odpowiednią do zastosowań, gdzie występuje kontakt z tymi substancjami. Stosujemy ją w przemyśle motoryzacyjnym, w uszczelnieniach, przewodach paliwowych i innych komponentach, które mają kontakt z olejami i paliwami.

  6. Ograniczona odporność na ozon: Jedną z niewielkich wad gumy ECO uznać możemy jej ograniczona odporność na działanie ozonu. Wystawienie gumy ECO na działanie ozonu może prowadzić do degradacji i pogorszenia jej właściwości. Dlatego w przypadku zastosowań zewnętrznych, gdzie występuje ekspozycja na czynniki atmosferyczne, może być konieczne zastosowanie dodatkowych środków ochrony lub innych elastomerów o większej odporności na ozon.

  7. Wpływ ekologiczny: Guma ECO została opracowana jako bardziej przyjazna dla środowiska alternatywa dla gumy CR. Jej produkcja wymaga mniejszych ilości surowców i generuje mniejszą ilość odpadów. Ponadto, można ją w prosty sposób poddawać recyklingowi i odzyskiwaniu.

Guma ECO jest materiałem o wielu pożądanych właściwościach, co sprawia, że jest popularnym wyborem w różnych branżach. Jej odporność chemiczna, termiczna i elastyczność czynią ją atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji, gdzie wymagane są wysoka jakość, trwałość i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi.

Więcej informacji o naszych materiałach, oraz wiele innych przydatnych informacji znajdą państwo w naszym słowniku. W skrócie to słownik gromadzi wiele przydatnych informacji podanych w zwięzły sposób, z tematycznym i alfabetycznym podziałem. Dodatkowo z możliwością wyszukiwania interesujących informacji.

Scroll to Top